Комплектація груп ЛФК в залежності від вад розвитку

В результаті обстежень можна виділити такі групи дітей для ЛФК:

1-а група - порушення постави (зведені вперед плечі і незначна деформація грудної клітини, криловидні лопатки, неповне прилягання нижніх кутів лопаток до грудної клІтини, що залежить від сдабкості м'язів спини;

2-a rрупа - діти з відхиленням хребетного стовпа у фронтальній площині вправо чи вліво, яке може бути виправлене шляхом напруження м'язів спини. У дітей спостерігається асиметрія шийно-плечових ліній, опущення плеча й однієї з лопаток, різний рівень розміщення нижніх кутів лопаток і різне їх відставання від хребетного стовпа, криловидні лопатки і різні по формі трикутники талії;

3-я група - діти із зменшенням чи збільшенням фізіологічних вигібів хребетного стовпа в сагітальній площині з ураженням кісткової системи (викривлення хребетного стовпа у фронтальній площині в одному чи декількох його відділах дуги чи дуг, звернених вправо чи вліво на величину, що перевищує 1 см. (сколіоз) із скручуванням хребців навколо вертикальної осі і м'язовим валиком зправа чи зліва. Це діти з плоскою, круглою, кругловогнутою чи плосковогнутою спиною, діти зі сколіозом, мікросколіозом;

4-а група - діти з плоскостопістю чи другими відхиленнями в розвитку стопи;

5-а група - діти з порушенням функції рівноваги, просторової орієнтації, координації (ДЦП та інш.);

6-а група - діти з ослабленим здоров' ям (ЧХД), схильні до простудних захворювань (ОРВІ, бронхіт, грип, ангіна та ін.).Також по темі:

Методичні рекомендації щодо проведення занять з лікувальної фізкультури для дітей з вадами психофізичного розвитку

Лікувальна фізкультура, як один із головних предметів в корекції вад розвитку

Проведення корекційних занять передбачено навчальним планом

Пропонуємо проводити етапну діагностику

Вимоги до проведення занять