Проведення корекційних занять передбачено навчальним планом

Доцільно 2 рази на тиждень проводити корекційні зяняття з усім класом і 1-2 рази на тиждень комплектуючи групи в залежності від вторинних відхилень.Дуже важливим є лікарський огляд і проведення досліджень физичного розвитку дитини.

Відомості про рівень физичного стану заносяться в карту спостереження за дитиною на початку навчального року та в кінці, що дозволяє робити висновки про результати проведеної роботи на корекційних заняттях.

Основними завданнями ЛФК є: охорона і укріплення здоров'я, сприяння правильному фізичному розвитку, закалюванню організму, корекції скованості, обмеженості і недостатньої рухливості, розвитку м'язового відчутття шляхом різнобічного впливу за допомогою фізичних вправ на м'язову систему, профілактиці та усуненню дефектів постави, викривлення хребетного стовпа, прищеплення навичок особистої і суспільної гігієни.

Систематичні корекційні заняття допомагають вихованню у дітей навичок суспільної поведінки, розвитку довільної уваги, пам'яті, активності, ініціативи, наполегливості в досягненні своєї мети, прищепленню естетичних смаків.Також по темі:

Методичні рекомендації щодо проведення занять з лікувальної фізкультури для дітей з вадами психофізичного розвитку

Лікувальна фізкультура, як один із головних предметів в корекції вад розвитку

Пропонуємо проводити етапну діагностику

Комплектація груп ЛФК в залежності від вад розвитку

Вимоги до проведення занять