Пропонуємо проводити етапну діагностику (3 рази на рік)

Для організації корекційної роботи в дошкільних та шкільних закладах необхідно провести відповіднї діагностичні вимірювання. Пропонуємо проводити такі види КОНТРОЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК:

1. Антропометричні дані: зріст, вага, окружність грудей при вдохі та видохі.

2. Визначення частоти серцевих скорочень ЧСС в покої та при навантаженні. Методика виконання вимірювань: записуємо пульс до навантаження, потім учень виконує 20 присідань за 30 сек ї міряємо пульс одразу, записуємо, потім після відпочинку через 3 хвилини. В нормі пульс повинен наблизитись до показників перед навантаженням або на 10% вище.

3. Підраховуємо ЧД ( частоту дихання) в покої за 1 хв.

4. Визначаємо за допомогою спірометра ЖЄЛ (життєву ємкість легень).

5. Визначаємо динамометрію правої та лівої руки.

6. Визначаємо рівновагу статичну - стоячи на дошці, руки на поясі. закрити очі
пов'язкою, піднятися на носки (при цьому носки та п,ятки разом).

7. Визначити диференційованість часу - порахувати дітям 10 секунд і потім
пропонувати пройти 10 секунд. Різницю занести в карту спостережень (напр. 11
сек.- 1 сек. або 8 сек.- 2 сек.) .

8. Визначення швидкості руху - протягом 5 сек. (нанести крапки на аркуші паперу).

9. Визначення сили м,яз спини - лягти вниз поперек кушетки або на гімнастичну
лавку так, шоб верхня частина тулуба до гребішка повздошних кісток висіла, а
руки на поясі (ноги тримати):

4 – 5 років 15 сек. – 40 сек.

6 – 7 років 30 сек.- 1 хв.

7 - 11 років 1-1,5 хв.

12 - 14 років 1,5-2 хв.

10. Визначити диференційованість м'язових зусиль - на динамометрі вижати 5-10 кг (в залежності від індивідуальних можливостей) з відкритими очима, потім те ж з закритими. Різницю записати.

11. Тест для визначення постави дуже важливий, тому що вади ПФР (первинний дефект) приводять до порушення постави (вторинний дефєкт) *1.

Виявлення порушень постави потребує урахування типових вікових особливостей фізіологічної постави у дітей та підлітків: постава з віком змінюється, в зв'язку з чим можна використати для прикладу поставу, визнану правильною для дорослих.

Для результатів обстежень правильної постави необхідно знати віково-статеві особливості фізіологічної постави і враховувати їх. Наприклад, характерні риси правильної постави дітей дошкільного та молодшого шкільного віку такі:
голова трохи нахилена вперед, плечовий пояс значно зміщений вперед, не виступаючи за рівень грудної клітини (в профіль), лінія грудної клітини плавно переходить в лінію живота, який виступає на 1-2 см., вигіб хребетного стовпа виражений слабо, кут нахилу тазу невеликий.

*1) І.Д.. Ловейко, М. І. Фонарьов, ЛФК при захворюванні хребетного стовпа у дітей. Л., Мед.,1988.

Характерними рисами нормальної постави для дітей середнього шкільного віку є: голова значно нахилена вперед до корпусу, плечі не висунуті вперед, на рівні грудей невеликий вигіб корпусу назад, лопатки відстають не значно, поясовий лордоз поступово зменшується, живіт не випнутий, але менше виражений, ніж у дітей 6-7 років, ось нижніх кінцівок у дівчаток пряма, але не значно, вальгусна (Х-подібна), відстань між стопами при огляді в фас до 2 см; у хлопчиків- пряма і незначно варусна (О-подібна) - відстань між гомілками при огляді в фас до 2 см. Найбільш висока стабільність физіологічних особливостей постави відмічається у дітей в віці 10 років.При обстеженні дитина роздягнена до трусів. Дослідження проводиться в положенні стоячи, але без намагання заставити досліджуваного стояти прямо -дитина повинна прийняти природну звичну для неї позу.

ПОРЯДОК ОГЛЯДУ:

а) огляд в фас, руки біля тулуба - визначається форма ніг (нормальна, О-Х-подібна), положення голови, шиї, симетрія плечей: рівність трикутника талії (трикутник талїї - просвіт трикутникової форми між внутрішньою поверхнею рук і тулуба з вершиною трикутника на рівні талії. В нормі трикутник повинен бути однаковим за формою і рівним за величиною), деформація грудної клітини, симетрія стегон;

б) огляд збоку - визначається форма грудної клітини, живота, виступу лопаток, форма спини;

в) огляд зі спини (поза зберігається - симетрія кутів лопаток, форма хребетного стовпа, форма ніг, ось п'яток, вальгусна чи ін);

г) в кінці обстеження дитині пропонується зробити декілька кроків для виявлення можливих порушень в ході.

12. Тест для виявлення істіного сколіозу. Основним засобом для виявлення істиного структурного сколіозу вважається огляд при згинанні хребетного стовпа і нахилу тулуба вперед. Нахил тулуба проводиться повільно, при цьому руки вільно опущені донизу, ноги випрямлені. При наявності сколіозу визначається асиметрична реберна випухлина в грудному відділі і м'язовий валик в поперековім відділі. Для точного виявлення торсії хребетного стовпа огляд треба проводити в двох положеннях: ззаду та зпереду. При огляді ззаду, нахиляючи тулуб дитини від себе, можно виявити торсію грудно-поперекового і поперекового відділів. При огляді зпереду, нахиляючи тулуб дитини до себе, можна виявити торсію верхньо-грудиного та грудиного відділів.

13. Тест для виявлення плоскостопості:

Для раннього виявлення плоскостопості і своєчасного проведення корегуючих заходів, необхідно зробити візуальний огляд зведень стоп і бажано застосувати платнографію.

Треба знати, що дистрофія сітківки, нєзакінчені форми атрофії зорового нерву, висока ускладнена короткозорість, глаукома та ін. - характеризуються прогресуванням захворювання і, як правило, призводять до зниження гостроти зору. Тому фізичне навантаження повинно бути строго дозоване. Виключаються стрибки, глибокі нахили, різкі рухи та ін. рухи. Деякі види атрофії зорового нерву, мікрофтальм, колобома радужки і судиннної оболочки, стійкі помутніння роговиці прогресування не дають.


Також по темі:

Методичні рекомендації щодо проведення занять з лікувальної фізкультури для дітей з вадами психофізичного розвитку

Лікувальна фізкультура, як один із головних предметів в корекції вад розвитку

Проведення корекційних занять передбачено навчальним планом

Комплектація груп ЛФК в залежності від вад розвитку

Вимоги до проведення занять